Audioseminaras – „2019 m. Finansinės atskaitomybės ypatumai ir galimybės išvengti finansinių rezultatų bloginimo. 2019–2020 m. mokesčių įstatymų pasikeitimų apžvalga“.

Išleista 2019 m. gruodžio mėn.

Audioseminaro programa:

1. 2019 m. finansinė atskaitomybė: parengimo ypatumaifinansinių ataskaitų gerinimo galimybės nepažeidžiant VAS reikalavimų.

2. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apmokestinimo naujovės ir numatomi pasikeitimai. Nauji reikalavimai darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymui, minimalios mėnesinės algos pasikeitimo įtaka apmokestinimui, NPD pritaikymas.

3. Darbuotojų neišnaudotų atostogų anuliavimas 2020 m. ir įtaka finansinėms ataskaitoms. Atvejai, kai sukauptos atostogos nepanaikinamos. Atostoginių kaupimų koregavimo ypatumai.

4. Svarbiausi 2019 m. PVM reglamentų pasikeitimai. Atvirkštinio PVM taikymas elektronikos prekėms. Naujausi VMI išaiškinimai.

5. PVM įstatymo ir ES direktyvos naujovės nuo 2020 m. Būtini prekių išgabenimo į ES įrodymai, siekiant taikyti 0 proc. PVM tarifą, grandininiai sandoriai, trikampė prekyba, prekių išgabenimas į ES valstybes ir kiti atvejai.

6. Pasikeitę reikalavimai, atliekant operacijas grynaisiais pinigais. Nauja pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo tvarka, atnaujintas kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

7. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos tolesnis diegimas: i.SAF-T, i.EKA posistemiai ir su jais susijusios prievolės įmonėms.

8. Kitų buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę ir apmokestinimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimų apžvalga.


Audioseminaro pirkėjams DOVANOJAME seminare nagrinėjamų DOKUMENTŲ elektroninius ŠABLONUS, kuriuos lengvai galėsite pritaikyti savo įmonėje!


Audioseminaro lektoriai:

Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas auditorius Gintautas Deveikis, ekspertė, mokesčių konsultantė Oksana Galin.

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).