58-ojo PAČIOLIO DIDŽIOJO SEMINARO BUHALTERIAMS AUDIOVERSIJA: „2019 m. mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo ypatumai, 2020 m. naujovės“

Išleista 2020 m. kovo mėn.

Audioseminaro programa:

1. 2020 m. galiojančių mokesčių lengvatų apžvalga.

2. 2019 m. pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas: naujos pelno mokesčio deklaracijos versijos ypatumai, daugeliui įmonių aktualios mokesčio tarifų taikymo naujovės, praktinių situacijų analizė.

3. Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo galimybės, apribojimai bei tvarkos pasikeitimai nuo 2020 metų.

4. PVM įstatymo ir ES reglamentų pasikeitimai nuo 2020 m. 0 proc. PVM tarifo taikymui būtini įrodymai, grandininių prekių tiekimo sandoriai ir kiti pakeitimai.

5. Nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašo formavimas: pirmieji rezultatai ir naujos traktuotės.

6. Nauja pajamų mokesčio deklaracija GPM311 ir jos pildymo ypatumai. GPM lengvatos ir galimybės jomis pasinaudoti. Išlaidų dokumentavimo ir deklaravimo reikalavimai.

7. Nauja užsienio komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarka.

8. Naujasis automobilių registracijos mokestis ir kiti mokesčių pasikeitimai. Mokesčių perskaičiavimo senaties termino trumpinimas ir to pasekmės įmonėms.

9. Inventorizacijos rezultatų registravimas apskaitoje bei įtaka apskaičiuojant mokesčius. Natūralios netekties nuostolių pripažinimo, atsargų perrūšiavimo galimybės dokumentavimo tvarka.

10. Buhalterinių dokumentų archyvavimo naujovės: apskaitos dokumentų saugojimas elektroniniu formatu, dokumentų skaitmeninimui ir jų saugojimui taikomi reikalavimai.

11. Planuojami kardinalūs Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai ir kitų teisės aktų pasikeitimų apžvalga.


Audioseminaro lektoriai:

Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas; auditorius Gintautas Deveikis; ekspertė, juristė, mokesčių konsultantė Marina Guptor.

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).