NUOTOLINIS 59-asis PAČIOLIO DIDYSIS SEMINARAS BUHALTERIAMS: „IŠSKIRTINIAI 2020-ieji: kiekvienai įmonei aktualūs buhalterinės apskaitos, mokesčių ir teisės klausimai“.

SUSIPAŽINKITE SU SEMINARO IŠTRAUKA:


Audioseminaro programa:

1. Darbo apmokėjimo ypatumai dėl COVID-19 nukentėjusiose įmonėse ir pagalba verslui.
1.1. Apmokėjimo ypatumai už prastovas karantino metu ir jam pasibaigus. Viršvalandinis darbas. Praktinių situacijų analizė. Pavėluotai nustatytų klaidų taisymas.
1.2. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai į skaičiuojamąjį laikotarpį patenka karantino laikas.
1.3. Valstybės paramos registravimas buhalterinėje apskaitoje. Lengvatinės paskolos, subsidijos darbo užmokesčiui prastovos metu, palūkanų ir nuomos išlaidų kompensavimas. Praktiniai pavyzdžiai, dažniausiai daromos klaidos.

2. Aktualūs mokesčių ir teisės klausimai pasibaigus karantinui.
2.1. Mokestinių paskolų sudarymas. Mokestinių nepriemokų atidėjimui arba išdėstymui reikalingų dokumentų parengimas, praktiniai patarimai. Nauja mokestinės paskolos forma. Anksčiau sudarytų mokestinių paskolų koregavimo galimybės.
2.2. Mokesčių apskaičiavimo pasikeitimai dėl ekstremalios situacijos. Dėl karantino prarastų prekių PVM atskaitos tikslinimas, neįvykusių renginių ir komandiruočių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, gauto avanso apmokestinimo PVM pasikeitimai, suteiktos paramos mokestinės pasekmės ir kita.
2.3. Teisiniai darbo santykių nutraukimo aspektai, žinotini buhalteriams. Darbo kodekse numatyti atleidimo pagrindai ir taikomi apribojimai, įspėjimo terminai, išeitinės išmokos ir kitos kompensacijos. Grupės darbuotojų atleidimo ypatumai.
2.4. Civilinių sutarčių nevykdymo pasekmės ir atsakomybė. Baudos, delspinigiai, palūkanos, nuostolių atlyginimas. Atsiskaitymų eiliškumas.
2.5. Abejotinų ir beviltiškų skolų pripažinimas. Teisės aktų skirtingų reikalavimų derinimas, praktinių situacijų analizė, pagalbinių registrų naudojimas lengvinant buhalterio darbą.

3. Įmonės konkurencingumo išlaikymas. Gamybos išlaidų optimizavimas pasinaudojant menedžmento apskaitos būdais.
3.1. Produktų savikainos kalkuliavimo reikalavimai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje, mokesčių apskaičiavimo tikslais ir įmonės vadybos reikmėms.
3.2. Pilnosios savikainos kalkuliavimas: atvejai, kai tą būtina ir kai to negalima daryti, kalkuliavimo metodika, dažniausios klaidos, netiesioginių išlaidų paskirstymo problematika.

4. 2020 m. vidurio teisės aktų naujovės.
4.1. Su komandiruotėmis į ES valstybes susiję Darbo kodekso pasikeitimai. Nuo liepos 30 d. taikoma nauja ES direktyva.
4.2. Darbuotojų neišnaudotų atostogų anuliavimas po 2020 m. liepos 1 d. Atvejai, kai to daryti negalima.
4.3. Pirmojo pusmečio pelno mokesčio įstatymo komentaro pakeitimų apžvalga. Metinės GPM312 deklaracijos pildymo taisyklių pakeitimai, Mokesčių administravimo įstatymo ir PVM įstatymo naujovės.

5. Kiti buhalteriams aktualūs klausimai (programa bus pildoma atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus).


SEMINARO TRUKMĖ  daugiau nei 10 akademinių valandų!


Išskirtinės „Pačiolio“ didžiųjų seminarų savybės – dabar ir nuotoliniu būdu                   

• Seminaro KNYGĄ sudaro daugiau kaip 200 puslapių, kuriuose seminare nagrinėjami klausimai pateikiami apibendrintose schemose, lentelėse, atmintinėse IR darbalapiuose, gausiai juos iliustruojant praktiniais pavyzdžiais. Probleminiais klausimais pateikiami VMI bei kitų valstybės institucijų išaiškinimai, egzistuojanti teismų praktika. Čia rasite naudingas buhalterinių bei mokesčių dokumentų ir registrų formas, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžius. Iš interneto parsisiuntę elektronines jų versijas, visus dokumentus galėsite lengvai pritaikyti savo darbe. Taigi, kiekvienas seminaro dalyvis, gavęs KNYGĄ, įsitikins, kad iš esmės tai itin naudinga DARBO PRIEMONĖ. Ankstesniųjų seminarų dalyviai gali paliudyti, kad ja dar ilgai naudositės savo darbe.

Profesionalūs lektoriai:

• Seminare nagrinėjamų dokumentų pildomi šablonai, kuriais galėsite naudotis neribotą laiką, elektroniniu pavidalu.
• Galimybė seminarą klausyti dalimis, pakartotinai, išsirinkti tuo metu aktualiausias temas.
• Jokių techninių trikdžių ir dėmesio blaškymo transliacijos metu.
• Klausimai ir atsakymai į juos visiškai konfidencialūs.


Stengiuosi nepraleisti nė vieno „Pačiolio“ didžio­jo seminaro, tad įsigijau ir šį. Šįkart, skirtingai nei kai kurioms kitoms įmonėms, mums nelabai aktualios temos, susijusios su COVID-19. Mūsų pajamos ne­sumažėjo, prastovų neskelbėme, valstybės para­mos tikėtis negalime. Dirbome ir užsidirbome patys. Bet žinau įmones, kurios jau pora metų veiklos prak­tiškai nevykdo, tik sumoka mokesčius, o dabar gavo paramą. Seminare man aktualesnė informacija apie įmonės konkurencingumą, gamybos išlaidų optimi­zavimą, savikainą, na ir kitos teisės aktų naujovės

Seminaro pirkėja buhalterė Jolanta iš Vilniaus


Kai tik pamatau paskelbtą „Pačiolio“ didįjį semi­narą, visada į jį registruojuosi. Man patinka lektoriai, jų pateikiama informacija, visada puikiai parengta dalijamoji medžiaga, todėl ir šį kartą nė minutės ne­abejojau, kad dalyvausiu seminare.

Mūsų įmonė gal ir nėra tiesiogiai nukentėjusi nuo karantino, tačiau ši situacija paveikė daug mūsų klientų, taip pat ir mus. Skelbėme dalines prastovas, todėl man aktualus klausimas apie prastovų apmo­kėjimą, vidutinį darbo užmokestį karantino laiko­tarpiu. Tikimės, kad su mokesčiais susitvarkysime patys, jų nereikės atidėti ar kreiptis dėl mokestinės paskolos, bet geriau išsiaiškinti šiuos klausimus.

Seminaro pirkėja vyr. buhalterė Jūratė iš Kupiškio


Pastaruoju metu Lietuvoje įstatymai keičiasi gana dažnai. Geriausias būdas sužinoti visas nau­jienas – „Pačiolio“ seminarai, ypač didieji. Dažnai juose lankausi. Šis bus kitoks, todėl tik vėliau galė­siu ką nors pasakyti apie tokį organizavimo būdą. Vis dėlto dar nebuvo, kad seminaras ar dalijamoji medžiaga nebūtų naudingi. Šiame seminare bus nagrinėjami gana skirtingi klausimai, bet aš tvarkau keleto įmonių apskaitą, tad man daug kas bus rei­kalinga: ir su karantinu susiję klausimai, ir kitos mo­kesčių bei teisės temos. Nereikalingų žinių „Pačiolio“ seminaruose nebūna.

Seminaro pirkėja buhalterė Danutė iš Klaipėdos


SEMINARO KAINA iki birželio 30 d. –  128 € 88 € (PVM netaikomas).

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).

Išankstinio mokėjimo sąskaita
(norintiems įsigyti).