68-asis „Pačiolio“ didysis nuotolinis seminaras

2023 metais buhalteriams aktualūs apskaitos,

mokesčių ir teisės klausimai

Seminaro pristatymas:

PROGRAMA:

1. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai – naujos įstatinio kapitalo mažinimo galimybės, įforminimas, apskaita ir išmokų akcininkams apmokestinimas.

         2. Paskutinė galimybė pasinaudoti investicinio projekto lengvata ir planuojami pokyčiai.

         3. Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo numatomi papildomi ribojimai.

         4. Teisės aktų pasikeitimų apžvalga – tai, kas liko iš mokesčių reformos.

         5. Mokesčių administratoriaus nuomonės pokyčiai 2023 m. – mokesčių įstatymų komentarų pasikeitimų apžvalga.

         6. Pajamų natūra apmokestinimo atvejų apžvalga: dokumentavimo ir deklaravimo ypatumai, taikomos mokesčių lengvatos.

         7. VMI dėmesio centre – tarnybinių automobilių naudojimo tvarka ir atsiskaitymų grynaisiais pinigais reglamentavimas.

7.1. Tarnybinių automobilių naudojimo įmonėje reglamentavimas: vidaus tvarkos parengimo klausimynas, vidaus tvarkų pavyzdžiai ir susijusių dokumentų šablonai. Degalų apskaitai taikomi reikalavimai ir jų įgyvendinimas įmonėje.

7.2. Grynųjų pinigų operacijos įmonėje: atsiskaitymo grynaisiais pinigais būdai ir jiems taikomi reikalavimai, naujosios Kasos taisyklės ir jų parengimo klausimynas. Vidaus tvarkų pavyzdžiai ir susijusių dokumentų šablonai.

8. Įmonės vidaus teisės aktai – kuo jie naudingi ir „pavojingi“ buhalteriui. Finansinės apskaitos įstatymo, kitų teisės aktų ir VMI reikalavimai įmonės vidaus reglamentavimui.

9. Darbo santykių koregavimai ekonominio sunkmečio laikotarpiu: galimybės ir pavojai.

10. Produkcijos ir paslaugų savikainos apskaičiavimas – reikalavimai finansinei apskaitai ir pelno mokesčio apskaičiavimui.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.

SEMINARO LEKTORIAI


NUOTOLINIS SEMINARAS – JUMS PATOGIU LAIKU IR TINKAMOJE VIETOJE –


NUOTOLINIO SEMINARO DALYVIAI:

Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galės internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.

Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.

Užduoti rūpimus klausimus lektoriams ir gauti atsakymus galės el. paštu.


Kaina: 147 € (PVM netaikomas).


DĖMESIO! SEMINARĄ LYDI NAUJA KIEKVIENAI ĮMONEI SVARBI PREKĖ!

VISI REIKALINGI JURIDINIAI DOKUMENTAI VIENOJE PRIEMONĖJE: buhalteriams, personalo skyrių darbuotojams, biuro administratoriams ir kitiems įmonės specialistams!

ĮMONĖS DOKUMENTAI: sutartys, tvarkos, įsakymai, aktai, pateisinamieji dokumentai“ Pagrindiniai įmonėje naudojami dokumentai, jų pildymo paaiškinimai ir patarimai, ką reikėtų nurodyti tam tikrame dokumente.

Pagrindiniai įmonėje naudojami dokumentai, jų pildymo paaiškinimai ir patarimai, ką reikėtų nurodyti tam tikrame dokumente.

Pateikiama apie 100 svarbiausių dokumentų pildomų šablonų! Jie parengti naudojant populiarias MS Word ir Excel programas, todėl dokumentus galima greitai ir patogiai koreguoti, taisyti ir užpildyti savo įmonės rekvizitais, o knygoje pateikiami paaiškinimai padės tai padaryti tinkamai ir išvengiant klaidų.


Darbo priemonės kaina – 197 € (su PVM). Išleidimas – rugsėjo mėnuo.

SPECIALUS PASIŪLYMAS „Pačiolio“ 68-ojo seminaro dalyviams!

Darbo priemonės kaina Jums – tik 95 € (su PVM). Prekės kodas – DP_ID3.


Darbo priemonę sudaro:

CIVILINĖS SUTARTYS.

Dažniausiai naudojamos civilinės sutartys (įvairios pirkimo–pardavimo, tiekimo, patalpų, įrenginių ir transporto priemonių nuomos, panaudos ir kitos), darbų priėmimo–perdavimo aktai ir jų pavyzdžiai.

DARBO SANTYKIAMS REGLAMENTUOTI SKIRTI DOKUMENTAI.

Darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai, sutartys su darbuotojais, prašymai, įsakymai, pažymos, pranešimai,

kiti personalo dokumentai ir jų pavyzdžiai.

III. ĮMONIŲ VEIKLOS DOKUMENTAI.

Uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, individualių įmonių ir kitų teisinių formų įmonių veiklos dokumentai (įstatai, nuostatai, susirinkimų protokolai, įmonės valdymo organų darbo reglamentai, kiti dokumentai) ir jų pavyzdžiai.

 KIEKVIENAS nuotolinio SEMINARO DALYVIS:

  • Gaus išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje gausu praktinių pavyzdžių, pateikiamos naudingos buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai.Ši darbo priemonė išliks naudinga dar ilgą laiką po seminaro.
  • Gaus naudingus mokesčių registrų, pagalbinių aiškinamojo rašto lentelių parengimo pildomus šablonus, visuotinio akcininkų susirinkimo ir kitų dokumentų šablonus, kitą naudingą informaciją, kuria galės naudotis neribotą laiką.
  • Gaus naudingos papildomos medžiagos ir seminare nagrinėtų dokumentų šablonus:
  1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo pravedimo bei sprendimų įforminimo suvestinę.
  2. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir išrašo pavyzdžius, bei vienintelio akcininko sprendimo pavyzdį.
  3. Įsakymo dėl prastovos paskelbimo pavyzdį.
  4. Kasos operacijų atlikimo tvarkos bei Pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo tvarkos pavyzdžius.
  5. Įmonės automobilių naudojimo tvarkos pavyzdį.

Taip pat, aktualias publikacijas nuosavo kapitalo klausimais:

* G. Deveikis. Nuosavo kapitalo raudonoji riba: 5 patarimai, kaip jos neperžengti. Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, 2023, Nr. 9 (905);

* G. Deveikis. Naujos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos gali paveikti nuosavą kapitalą. Įstatinio kapitalo mažinimo ribojimai. Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, 2023, Nr. 28-29 (924-925).

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 270 0636, (8 5) 210 1264, el. p. seminarai@paciolis.lt

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).

Išankstinio mokėjimo sąskaita
(norintiems įsigyti).