Nuotolinis seminaras PELNO NESIEKIANTIEMS juridiniams asmenims

„Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2022 m. metinių finansinių ir mokesčių ataskaitų parengimas, 2023 m. naujovės“

NUOTOLINIS SEMINARAS – VISOJE LIETUVOJE JUMS PATOGIU LAIKU IR TINKAMOJE VIETOJE

Seminaro ištrauka:


Programa:

1. Finansinės apskaitos įstatyme nustatyti įpareigojimai ūkio subjektų vadovams, susiję su pelno nesiekiančių organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymu.

2. 2022 m. finansinės atskaitomybės parengimas. Pelno nesiekiančių organizacijų veiklos atspindėjimas vadovo metiniame pranešime arba veiklos ataskaitoje.

3. Neatlygintinai gauto turto, paslaugų, savanorių darbo dokumentavimas, vertės nustatymas ir galimos rizikos. Informacijos kaupimas registruose ir atskleidimas aiškinamajame rašte.

4. Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A pildymas ir pateikimas. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, neapskaičiuoto pelno mokesčio perskaičiavimas. Patogūs mokesčių apskaičiavimo registrai ir suvestinės.

5. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 už 2022 metus pildymas ir pateikimas.

6. GPM deklaravimas už 2022 metus. Su darbo santykiais susijusių pajamų apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2023 metų. Į komandiruotę vykstančių darbuotojų dienpinigių apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2023 metų. Kompensacijos už kilnojamojo pobūdžio darbą neapmokestinimo sąlygos.

7. Minimalios mėnesinės algos pakeitimo įtaka darbo sutartims ir organizacijos patvirtintoms tvarkoms.

8. Kitos darbo santykių, apskaitos ir mokesčių naujovės.

Preliminari seminaro trukmė: 5 ak. val.


KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO DALYVIS:

• į nurodytą elektroninį paštą gausite prisijungimo prie nuotolinio seminaro duomenis;

• savo pasirinktu laiku ir sau patogioje vietoje internetu galės stebėti įrašytas lektorių paskaitas. Seminarą galės klausyti dalimis, išsirinkdamas tuo metu aktualiausius klausimus, be to, turės galimybę klausyti ne vieną kartą;

• net 3 mėnesius galės naudotis nuotolinio seminaro įrašu;

• galės naudotis seminare nagrinėjamų dokumentų elektroniniais pildomais šablonais;

• rūpimus klausimus lektoriams galės užduoti ir atsakymus gaus asmeniškai el. paštu.


Kaina iki lapkričio 30 d. – 75 €, nuo gruodžio 1 d. – 115€ (PVM netaikomas)

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).