Audioseminaras – „Finansinė atskaitomybė: galimybės išvengti blogų finansinių rodiklių“.

Ypač aktualu pretenduojantiems į valstybės subsidijas, ketinantiems lizinguoti turtą ar ieškantiems banko paskolų!


Gerus finansinius rodiklius lemia ne tik sėkmingas įmonės darbas, bet ir taikoma apskaitos politika. Išnaudokite teisėtus būdus, gerindami įmonės finansinius rodiklius!

Parengta pagal 57-ąjį „Pačiolio“ didįjį seminarą, vykusį 2019 m. lapkričio mėn.


Audioseminare:

  • Aiškinama, kaip skirtingi apskaitos būdai keičia įmonės finansinius rodiklius. Pasirinkite palankiausią apskaitos politiką!
  • Aptariami visi balanso straipsniai ir pelno (nuostolių) ataskaita.
  • Praktiniais pavyzdžiais gausiai iliustruota išsami dalijamoji medžiaga (pdf formatu), kuri bus naudinga dar ilgą laiką.

__________________________________

Seminaro lektorius:

Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas.

TRUKMĖ: 2 ak. val.

SEMINARO KAINA – 35 € (PVM netaikomas).


Turite klausimų? Skambinkite tel. (8 5) 210 1264, kreipkitės el. p. seminarai@paciolis.lt

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).