Audioseminaras – „Kardinalūs pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ir apmokestinimo ypatumai „2019–2020 m. buhalterinės apskaitos, atskaitomybės ir mokesčių pasikeitimai bei ypatumai viešosiose įstaigose, asociacijose ir kituose pelno nesiekiančiuose juridiniuose asmenyse“.

Išleista 2020 m. sausio mėn.

Audioseminaro programa:

1. Su darbo santykiais susijusių pajamų apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2020 metų. 2019 m. GPM deklaravimas.

2. 2019 m. pelno mokesčio deklaracija. Svarbių pakeitimų apžvalga, praktinės situacijos. Naujos pelno mokesčio apskaičiavimo taisyklės, taikomos nuo 2020 metų.

3. Naujovės apskaičiuojant dienpinigius vykstant į komandiruotę nuo 2020 metų.

4. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 (03 versija) už 2019 metus pildymas ir pateikimas.

5. 2019 m. finansinė atskaitomybė pagal naujas taisykles.

6. Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano pritaikymas aiškinamajame rašte pateikiamos informacijos kaupimui apie gautą paramą, jos panaudojimą, suteiktą paramą.

7. Veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo parengimo tvarka skirtingų rūšių pelno nesiekiančiose organizacijose.

8. Supaprastintos buhalterinės apskaitos taikymo galimybės ir metodika.

9. Kitos apskaitos ir mokesčių naujovės.


Audioseminaro lektoriai:

Auditorė Dalia Kristina Plačenytė; Marina Guptor Mokesčių konsultantė ekspertė

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).