Nuotolinis 65-asis PAČIOLIO DIDYSIS SEMINARAS BUHALTERIAMS:

„NAUJOJO FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS. Kiti aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai“

Seminaro ištrauka:

SEMINARO PROGRAMA:

1. Reikšmingas buhalterių ir įmonių vadovų atsakomybės praplėtimas. Galimybės perduoti dalį pareigų ir atsakomybės kitiems įmonės darbuotojams.

2. Įmonės vidaus reglamentai – būtinybė ir nauda ne tik buhalteriui, bet ir visai įmonei.

3. Valdžios patvirtintos rekomendacijos ir praktinis  įgyvendinimas:

3.1. Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo rekomendacijos – kuo jos svarbios dirbantiems buhalteriams.

3.2. Įmonės vidaus kontrolės organizavimo rekomendacijų įgyvendinimas – daugiau teisių buhalteriams.

4.Įmonės apskaitos politikos pritaikymas naujiems reikalavimams. Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka.

5. Įmonės būtinų vidaus tvarkų turinys ir parengimo rekomendacijos. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais, atskaitingų asmenų atliktų operacijų, pardavimų organizavimo, dokumentavimo ir kitų operacijų reglamentavimo pavyzdžiai.

6. Apskaitos dokumentų surašymo, taisymo ir saugojimo įmonėje reglamentavimas. LRV nutarimo naujovės dėl mokesčiams apskaičiuoti skirtų dokumentų naudojimo.

7. Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos sistema – nauji reikalavimai įmonėms. Įmonių teisės ir pareigos.

8. Kiti aktualūs teisės aktų pasikeitimai:

8.1. 2022 m. I pusmečio mokesčių reglamentų pasikeitimų apžvalga.

8.2. Dienpinigių mažinimo ribojimai nuo liepos 1 d. Kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apskaičiavimo ir apmokestinimo tvarkos pakeitimai.

8.3. 0 proc. PVM tarifo taikymas pagalbos Ukrainai prekėms ir paslaugoms.

8.4. Tolesnis i.MAS diegimas – išmanieji kasos aparatai.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.


SEMINARO LEKTORIAI


NUOTOLINIS SEMINARAS – JUMS PATOGIU LAIKU IR TINKAMOJE VIETOJE!


NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI:

Savo pasirinktu laiku ir patogioje vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.

• Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.

• Rūpimus klausimus lektoriams galėsite užduoti el. paštu ir gausite atsakymus.


 KAINA – 119 €, (PVM netaikomas). 


KIEKVIENAS auditorinio ir nuotolinio SEMINARO DALYVIS: 

● Gaus išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pateikiamos naudingos buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai. Ši darbo priemonė išlieka naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

● Gaus seminare nagrinėjamų dokumentų pildomus šablonus, kuriais galima naudotis neribotą laiką.


Specialus pasiūlymas:

NAUJIENA!  Būtina kiekvienai įmonei! Viską parengėme už Jus!

Darbo priemonė „Buhalterinės apskaitos reglamentavimas įmonėje. Būtinosios vidaus tvarkos“. Plačiau…

Darbo priemonės kaina – 127 € (su PVM).

Kaina seminaro dalyviams – tik 97 € 67 € (su PVM).


Svarbūs seminaro lektorių pasisakymai:

Auditorius doc. dr. Gediminas KALČINSKAS:

  • Buhalterį paskyrus atsakingą už apskaitos tvarkymą, jam tenka reikšmingai daugiau atsakomybės. Tai daug daugiau negu būti atsakingam vien tik už įrašų teisingumą, kaip buvo iki šiol.
  • Viena iš dabartinės buhalterinės reformos krypčių – valstybinis apskaitos tvarkymo reglamentavimas keičiamas įmonių pasirengtomis vidaus tvarkomis ir kitais lokaliais teisės aktais.
  • Paskelbtos vidaus kontrolės rekomendacijos – kaip jas įmonės turėtų įgyvendinti ir kuo jos naudingos buhalteriui.

***

Auditorius Gintautas Deveikis:

  • Buhalteriai iki šiol buvo įpareigoti vadovautis įmonės apskaitos politika. Dabar įmonės turi pasirengti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkas. Kuo tai skiriasi ir ką realiai dėl to reikia keisti įmonės apskaitos reglamentavime.
  • Daug Finansinės apskaitos įstatymo naujovių yra susijusios su ūkinių operacijų dokumentavimu: atsisakoma prievolės pasirašyti apskaitos dokumentus, keičiasi kiti privalomi rekvizitai, kitokie reikalavimai nustatyti įmonės vidaus dokumentams.
  • Vidaus tvarkas, kadangi jos priklausys nuo įvairių įmonėje esančių aplinkybių, lengviau parengsite naudodamiesi specialiais klausimynais.

***

Mokesčių specialistė Oksana Galin:

  • Priėmus PVM įstatymo pataisas, įteisintas 0 proc. PVM tarifo taikymas prekėms ir paslaugoms, skiriamoms Ukrainos karo aukoms. Įstatymo pataisos įsigaliojo atgaline data – nuo 2022 02 24.
  • Nuo 2022 07 01 dienpinigių dydžius bus galima mažinti tik vadovaujantis objektyviais kriterijais. Dienpinigių mažinimo sąlygą įrašyti darbo sutartyje draudžiama.

Dalyvių atsiliepimai:

Buhalterė iš Kauno

Seminaro tematika labai atitinka šių dienų aktualijas. Buhalteriui sunku aprėpti visus įstatymų pasikeitimus, todėl gautos žinios vieno seminaro metu labai vertingos. Man šiuo metu labai aktuali Būtinųjų vidaus tvarkų parengimo tema. Savo įmonėje vidaus tvarkas pradėsime rengti jau vasarą, bet rimčiausias darbas laukia rudenį. Nors esu išbandžiusi ir nuotolinius seminarus, bet auditorinis patinka labiau, tad ir dabar pasirinkau šį variantą. 

UAB „Bjarnum“ vyr. buhalterė Nomeda

Vakar dalyvavau 65-ajame didžiajame „Pačiolio“ seminare. Asmeniškai jau daugiau nei 20 metų nepraleidžiu šių seminarų, nes juose visad nagrinėjami aktualiausi klausimai, profesionaliai parengta mokomoji medžiaga (algoritmai, lentelės, pavyzdžiai ir šablonai). Tai padeda lengvai suprasti ir rasti atsakymus.

Šio seminaro tema labai aktuali, nes reikia peržiūrėti ir atnaujinti apskaitos politiką, be to, dar atsirado ir naujos tvarkos. Kartu su seminaru įsigijau darbo priemonę „Būtinosios vidaus tvarkos“. Tai tikrai labai palengvins darbą. Supratau, kad labai svarbu aprašyti, kaip atlikti vieną ar kitą veiksmą apskaitoje, supažindinti darbuotojus, kurie neturi buhalterinių žinių, kaip teisingai įforminti jų atliekamus veiksmus. Buvo labai aktualu išgirsti ir apie grynųjų pinigų įforminimo tvarkas ir numatomus pakeitimus. Esu dėkinga „Pačiolio“ komandai už seminarus, mokomąsias medžiagas ir kitas priemones, skirtas palengvinti mums darbus. Manau, kad su apskaita susijusias vidaus tvarkas pasirengsime iki šių metų pabaigos. Pradėsiu jau vasarą.

UAB „Garlita“ vyr. buhalterė Lina

Seminaro tema tikrai aktuali ir naudinga. Labiausiai dominančios temos – Įmonės vidaus tvarkų pasikeitimai ir išmaniųjų kasos aparatų naujovės. Tikrai naudinga ir gerai išdėstyta metodinė medžiaga. Savo įmonėje naujas tvarkas planuojame pasirengi iki metų pabaigos.

Dalyvavau auditoriniame seminare, nes nuotolinį rinkčiausi tik tuo atveju, jeigu nebūtų auditorinio. Priežastis ta, kad darbo vietoje sunku atsitraukti nuo darbų ir jį išklausyti.

Buhalterė iš Kauno

Aktualiausia tema – naujų įmonės tvarkų parengimas. Labai aiškiai išnagrinėtas trečiasis klausimas – mokesčių naujienos. Naujas tvarkas parengti planuoju kuo greičiau, tikrai neketinu atidėti metų pabaigai ar dar vėliau.

Auditorinį seminarą pasirinkau todėl, kad jo metu geriau susikoncentruoju į nagrinėjamus klausimus, niekas neblaško. Vis dėlto nuotolinio seminaro svarbus privalumas, kad tą pačią temą galima pasikartoti.

UAB „Šakių autobusų parkas“ vyr. buhalterė Lilija

Atsiliepimai tik teigiami. 65-ojo didžiojo seminaro tema buvo labai aktuali. Šiandien buhalteriui rūpi Finansinės apskaitos įstatymo įgyvendinimas darbovietėje. Tiesa, svarbios temos ir įmonės būtinųjų vidaus tvarkų sąrašas, ir parengimo rekomendacijos, vidaus kontrolės organizavimo rekomendacijų įgyvendinimas. Aktuali finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos sistema. Aptartas ir įmonės apskaitos politikos pritaikymas naujiems reikalavimams. Esu patenkinta pasirinktu auditoriniu seminaru. Nuotolinį seminarą rinkčiausi tik tokiu atveju, jeigu nebūtų galimybės dalyvauti auditoriniame. Visas reikalingas tvarkas savo įmonėje planuoju pabaigti iki rudens.

Vyr. buhalterė Jolanta iš Vilniaus

Seminaro tematika buvo aktuali, būtent todėl ir pasirinkau jame dalyvauti. Svarbiausia tema – būtinosios vidaus tvarkos. Su apskaita susijusias vidaus tvarkas planuoju rengti neatidėliodama, tačiau dėl laiko trūkumo tai vyks lėtai. Ypač užtruks klausimai, kurių sprendimai priklauso nuo vadovo, nes jis nelabai nori tame dalyvauti. Šiaip labiau patinka auditoriniai seminarai, o nuotolinį rinkčiausi tik tuo atveju, jeigu nebūtų auditorinio.

Buhalterė iš Vilniaus

Seminaro tematiką vertinu gerai. Aktualiausios buvo „Įmonės apskaitos politikos pritaikymas naujiems reikalavimams ir Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka“, taip pat – „Įmonės būtinų vidaus tvarkų sąrašas ir parengimo rekomendacijos“ ir „Kiti aktualūs teisės aktų pasikeitimai“. Su apskaita susijusias vidaus tvarkas savo įmonėje planuojame pasirengti šį rudenį arba kiek vėliau. Man tinka ir nuotolinis, ir auditorinis seminarai.

UAB „Metalo meistrai“ vyr. buhalterė Edita

Seminaras itin aktualus po 2022 m. gegužės 1 d. įstatymo pakeitimų. Labai išsamiai ir aiškiai susisteminta seminaro medžiaga ir papildomi šablonai padės tolesniame darbe. Aktualiausios temos – vidaus tvarkų parengimas ir buhalterio atsakomybės išaiškinimai. Iki rudens tikimės  pasirengti bent jau didžiąją dalį tvarkų. Man tinka ir nuotolinis, ir auditorinis seminarai.

 UAB „Durpeta“ vyr. buhalterė

Smagu, kad vyksta tokie seminarai, kur glaustai suformuluojami svarbiausi klausimai, nes skaitant valdžios pakeitimus galima pasiklysti terminologijoje. Aktualiausia tema – būtinosios vidaus tvarkos. Savo įmonėje jas jau rengiame ir ketiname pasitvirtinti dar iki rudens. Dalyvavimas nuotoliniame ar auditoriniame seminare man vienodai priimtinas. Auditorinis patinka dėl betarpiško bendravimo grupėje, nuotolinis – dėl galimybės pasidalinti informacija su kolegomis.

 Buhalterė iš Vilniaus

Seminare dalyvavau Vilniuje. Labai gerai vertinu seminaro vietos pasirinkimą. Pagal galimybes stengiuosi dalyvauti auditoriniame seminare, nes jame geriau sekasi susikaupti. Tiesa, anksčiau esu klausiusi didįjį seminarą nuotoliniu būdu ir likau maloniai nustebinta. Viskas vyko sklandžiai, tad abu variantai yra geri.

Seminaro tematiką vertinu gerai. Daugiausia dėmesio buvo skirta naujajam finansinės atskaitomybės įstatymui, jo reikalavimų praktiniam įgyvendinimui. Seminaro metu puikiai akcentuoti šio įstatymo ir buvusio buhalterinės apskaitos įstatymo skirtumai. Mūsų įmonei aktualiausi ir buvo Finansinės apskaitos įstatymo straipsnių komentarai.

Dar tiksliai nesame numatę, kada parengsime vidaus tvarkas pagal naujojo finansinės apskaitos įstatymo reikalavimus. Greičiausiai tai bus rudenį. Vasarą ir buhalteriai, ir vadovai nori atostogauti. Reikia laiko ir įstatymui įsisavinti, ir apgalvoti, kas reikalinga būtent mūsų įmonei.


Klausytis per mobilų telefoną, spauskite čia

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).

Išankstinio mokėjimo sąskaita
(norintiems įsigyti).