Nuotolinis 60-asis PAČIOLIO DIDYSIS SEMINARAS BUHALTERIAMS:

NEEILINIAI 2020 metai: finansinės ir mokestinės atskaitomybės ypatumai, įstatymų pasikeitimų apžvalga, buhalteriams aktualūs teisiniai klausimai

Nuotolinio seminaro programa:

1. 2020 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS YPATUMAI.

1.1. Sritys, i kurias šiais metais reikia atkreipti ypatingą dėmesį.

1.2. Mažaverčio turto inventorizavimo ir apskaitos ypatumai.

1.3. Metų pabaigoje atliekamų koregavimų apžvalga. karantino pasekmių atvaizdavimas finansinėse ataskaitose.

1.4. Teisingas gautos paramos pateikimas finansinėse ataskaitose. įmonėms taikomi apribojimai.

1.5. Darbuotojų neišnaudotų atostogų anuliavimas 2020 12 31. atostoginių kaupimų koregavimas.

2. NUOTOLINIO DARBO YPATUMAI: PRIVALUMAI, GALIMOS KLAIDOS, GRĖSMĖ DARBDAVIUI IR DARBUOTOJUI.

3. NEMOKUMO ĮSTATYMAS – KĄ SVARBU ŽINOTI KREDITORIAMS.

4. MOKESČIŲ NAUJOVĖS NUO 2021 M.

4.1. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2021 07 01.

4.2. Mokesčių permokų grąžinimo ir įskaitymo naujovės.

5. PASIRENGIMAS SUDARYTI METINES 2020 M. MOKESČIŲ DEKLARACIJAS.

5.1. Metinė GPM deklaracija. NPD pokyčiai.

5.2. Pelno mokesčio deklaravimas. Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai.

5.3. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas.

6. 2020 METAIS PRIIMTŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ IR JŲ KOMENTARŲ PAKEITIMŲ APŽVALGA.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus


NUOTOLINIO SEMINARO PIRKĖJAI GAUS:

• Išsamią ir naudingą seminaro KNYGĄ, kurioje seminare nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais. Joje rasite naudingas buhalterinių bei mokesčių dokumentų ir registrų formas, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžius. Iš interneto parsisiuntę elektronines jų versijas, visus dokumentus galėsite lengvai pritaikyti savo darbe. Gauta KNYGA, kuri iš esmės yra darbo priemonė, seminaro dalyviai dar ilgai naudosis savo darbe.

Seminare nagrinėjamų dokumentų pildomus šablonus, kuriais galėsite naudotis neribotą laiką, elektroniniu pavidalu.

• Savo pasirinktu laiku ir vietoje galės internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.

Išklausyti seminarą galės ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 2 mėnesius.

• Rūpimus klausimus lektoriams galės užduoti el. paštu ir gauti atsakymus.


Lektoriai:

Specialus pasiūlymas nuotolinio seminaro pirkėjams:


Darbo priemonėje:

● aptariami visų rūšių finansinių ataskaitų rinkiniai, skirti labai mažoms, mažoms, vidutinės ir didelėms įmonėms;

● išsamiai nagrinėjamas kiekvienas finansinių ataskaitų straipsnis;

● išskirti 2020 m. atskaitomybės ypatumai, susiję su ekstremaliąja situacija;

● alternatyvūs apskaitos būdai ir jų įtaka finansinių ataskaitų duomenims;

● bendrovės metinio pranešimo rengimas ir jam keliami reikalavimai;

● finansinių metų pabaigos procedūros, finansinių ataskaitų auditas, tvirtinimas ir saugojimas, atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.

Kartu internete pateikiama papildoma naudinga medžiaga, (30 dokumentų parengti naudojant MS Word ir MS Excel programas, juos galėsite atsisiųsti į savo kompiuterį):

● naujausias pildomas metinių finansinių ataskaitų pavyzdines formas su įdiegta skaičiavimo funkcija;

● atnaujintus išsamius aiškinamojo rašto rengimo klausimynus ir jų pavyzdines pildomas formas;

● metinio pranešimo parengimo klausimyną ir pavyzdinę pildomą formą;

● atnaujintą detalų UAB „Pačiolis“ specialistų parengtą sąskaitų planą;

● pildomas pranešimų akcininkams ir akcininkų protokolų formas;

● pildomas įsakymų dėl apskaitos politikos patvirtinimo ir apskaitos politikos pakeitimo formas.

Plačiau…


Nuotolinio seminaro kaina iki gruodžio 10 d. – 119 €,  vėliau – 139 € (PVM netaikomas).

Darbo priemonės kaina nuotolinio seminaro dalyviams – tik 25 € (su PVM).

KOMPLEKTO kaina (seminaras ir darbo priemonė) gruodžio 10 d. – 144 €, vėliau – 176 € (su PVM).

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).

Išankstinio mokėjimo sąskaita
(norintiems įsigyti).