Nuotolinis 67-asis PAČIOLIO DIDYSIS SEMINARAS BUHALTERIAMS:

2023 m. pradžios seminaras kiekvienam buhalteriui

 
SVARBIAUSI APSKAITOS, MOKESČIŲ ir TEISĖS REGLAMENTŲ PASIKEITIMAI. KITI AKTUALŪS KLAUSIMAI

AUDITORINIS ir NUOTOLINIS – VISOJE LIETUVOJE NUO KOVO 6 d.

Seminaro pristatymas:

Programa:

  1. Visuotinis eilinis 2023 metų akcininkų susirinkimas ir pelno paskirstymas. Buhalteriams svarbūs reglamentavimo pokyčiai. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų įforminimas. Pokyčiai akcininkų susirinkime dalyvaujant nuotoliniu būdu. Pelno paskirstymas ir nauji apribojimai dividendų skyrimui.Galimybė mažinti įstatinį kapitalą sumažėjus minimaliam kapitalo dydžiui.
  2. Paskirtų dividendų apmokestinimas. Pavėluoto išmokėjimo galimos pasekmės. Draudimas mokėti dividendus grynaisiais pinigais. Dividendų anuliavimas.
  3. Patraukli finansinė atskaitomybė, jos vaidmuo siekiant mokestinės paskolos. Pagrindiniai finansiniai rodikliai, svarbūs norint gauti mokestinę ar kitokią paskolą. Teisėti būdai išvengti prastų finansinių ataskaitų rodiklių. Praktiniai pavyzdžiai.
  4. 2022 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto ypatumai, jo parengimo šablonai.
  5. Griežtinamas valstybinis finansinių ataskaitų kokybės vertinimas: dažniausi trūkumai ir numatomos poveikio įmonėms priemonės.
  6. Mokesčių reikalavimai, keliami buhalterinei apskaitai. Apskaitos rodiklių formavimas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Naujos PM ir PVM įstatymų komentarų nuostatos, susijusios su reikalavimais apskaitos dokumentams, jų surašymu ir ūkinių operacijų registravimu.
  7. 2022 m. pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo praktinių situacijų analizė.Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimogalimybės ir pavojai.
  8. Teisėti būdai atsiskaityti grynaisiais pinigais. Draudimo taikymo praktikos apžvalga.
  9. Suteiktos paramos apskaita ir deklaravimasbei pelno mokesčio mažinimo galimybė.
  10. Kiti buhalteriams aktualūs klausimai.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.


SEMINARO LEKTORIAI


 KIEKVIENAS auditorinio ir nuotolinio SEMINARO DALYVIS:

 Gaus išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje gausu praktinių pavyzdžių, pateikiamos naudingos buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai. Ši darbo priemonė išliks naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

● Gaus naudingus mokesčių registrų, pagalbinių aiškinamojo rašto lentelių parengimo pildomus šablonus, visuotinio akcininkų susirinkimo ir kitų dokumentų šablonus, kitą naudingą informaciją, kuria galės naudotis neribotą laiką.

Kaina: 147 € (PVM netaikomas)


Daugiau informacijos: tel. (8 5) 270 0636, (8 5) 210 1264, el. p. seminarai@paciolis.lt

Klausytis per mobilų telefoną, spauskite čia

Pagalba buhalteriui

Buhalteriams aktualūs apskaitos, mokesčių ir teisės klausimai

Kovo pradžioje buhalteriai tradiciškai rinkosi į jau 67-ąjį „Pačiolio“  didįjį seminarą, skirtą šiuo metu aktualiems klausimams apžvelgti. 2022 m. finansinės atskaitomybės ypatumai, visuotinio akcininkų susirinkimas ir pelno paskirstymas, dividendų apmokestinimas, pelno mokesčio tarifų pasirinkimas, suteiktos paramos deklaravimas, atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimai – tai tik keletas iš seminare nagrinėtų klausimų. Seminaro dalyviai palankiai įvertino šį metinį renginį. Pateikiame keleto jų nuomones. O tie, kas seminare nespėjo apsilankyti gyvai, gali rinktis nuotolinę jo versiją.

 

Seminaro dalyvė, Šiauliai

Visi seminare nagrinėjami klausimai buvo aktualūs: visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas, pelno mokesčio tarifų pasirinkimas, mokestinių nuostolių perkėlimas, aiškinamojo rašto sudarymas. Seminaro medžiaga pateikta paprastai ir aiškiai, gausu praktinių pavyzdžių, atsakymų į rūpimus klausimus. Man labai naudingas aiškinamojo rašto pavyzdys, nes jame tiksliai išdėstyti punktai, kurie turi būti aprašyti. „Pačiolio“ seminarai išskirtiniai tuo, kad grįžus yra galimybė atsisiųsti parengtus dokumentų šablonus, kuriais dar ilgai galima naudotis.

Pagrindinė problema, kurią dabar sprendžiame, – teisingas metinių finansinių ataskaitų parengimas. Seminaro medžiaga labai padės rengiant aiškinamąjį raštą, išmokant dividendus, deklaruojant suteiktą paramą.

Seminaro dalyvė, Panevėžys

Svarbiausia tema – finansinių ataskaitų pateikimas ir prievolės, akcininkų protokolai (šablonai), dividendai ir, žinoma, informacija apie aiškinamuosius raštus. Labai džiaugiuosi seminaro medžiaga, kurią esant poreikiui bus galima atidžiai iš naujo perskaityti. Seminare įsigijau darbo priemonę „2022 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“, naudingi bus parengti šablonai ir visa informacija, būtina rengiant 2022 metų ataskaitas.

Šiuo metu mūsų įmonei aktualus finansinių ataskaitų auditas, svarbi apskaitos politika – jos sudarymas ir išmanymas. Nors mums tai įsigaliojo nuo praeitų metų, tačiau tai vis dar sukelia galvos skausmą. Gaila, kad praleidau ankstesnį seminarą.

Seminaro dalyvė, Vilnius

Visos seminare nagrinėtos temos buvo svarbios, nes jos susijusios su darbais, kuriuos privaloma atlikti netrukus, taip pat pakeitimais, kurie turi įtakos kasdieniam darbui. Patiko išnagrinėta ir pateikta informacijos forma: schemos, lentelės, apibendrinimai ir pan. Visuomet svarbiausi ir aktualiausi klausimai susiję su įstatymų pakeitimais, naujų įstatymų priėmimu.

Seminaro dalyvė, Vilnius

Patiko patarimai apie tai, kaip padaryti finansinę atskaitomybę patrauklią. Aktuali informacija apie aiškinamojo rašto ypatumus. Ypač naudinga finansinės rizikos ir likvidumo koeficientų lentelė, praktikoje labai pravers dažniausiai naudojamų finansinių rodiklių apskaičiavimo formulės.

Seminaro dalyvė, Vilnius

Man patinka „Pačiolio“ seminarai. Nors 2022 m. finansinę atskaitomybę jau parengiau, buvo naudinga išgirsti apie patrauklių ataskaitų parengimą. Juk ir ateinančiais metais reikės ją rengti – tikiuosi, kad galėsiu pasinaudoti įgytomis žiniomis. Taip pat aktualus klausimas apie susirinkimus, jų dalyvių teises ir pareigas, tikrai naudinga suvestinė, kurioje pateikta informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir įforminimą. Kaip visada, gera seminaro medžiaga, reikalingi gaunami priedai.

Seminaro dalyvė, Šiauliai

Senokai nebuvau „gyvame“ seminare – tai pandemija, tai darbai. Nuotoliniai seminarai turi savų pliusų, bet šį kartą nusprendžiau, kad reikia: tiesiogiai bendrauti su lektoriais ir kolegomis tikrai yra naudinga.

Aktualūs buvo mokestiniai klausimai, taip pat atsiskaitymai grynaisiais pinigais, jų ribojimai, teisėti būdai atsiskaityti grynaisiais. Žinoma, ir finansinė atskaitomybė – visada praverčia išklausyti specialistų nuomonę apie jos parengimą. Apie seminaro medžiagą net kalbėti nereikia: turiu jau ne vieną, saugau ir jomis naudojuosi.

Seminaro dalyvė, Utena

Džiaugiuosi išklausiusi lektorių patarimus dėl paramos įforminimo ir deklaravimo. Pernai aktyviai rėmėme nukentėjusius nuo karo, ne visada pagalvodami, kaip tinkamai tai dokumentuoti. Taip pat naudingos su finansinės atskaitomybės parengimu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų įforminimu, mokesčių apskaičiavimu susijusios temos. Gal kiek mažiau aktualu atsiskaitymai grynaisiais pinigais, bet vis tiek buvo naudinga išgirsti lektorių nuomonę. Dar panagrinėsiu seminaro medžiagą ir papildomus dokumentus – jie visada naudingi.

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).

Išankstinio mokėjimo sąskaita
(norintiems įsigyti).