Nuotolinis seminaras „ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS ĮMONĖS BUHALTERIJOJE: aktualijos, praktiniai patarimai ir pavyzdžiai. Ginčai ir galimos grėsmės“

SEMINARO PROGRAMA

 1. TEISINIO REGLAMENTAVIMO YPATUMAI.
  Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir jo santykis su LR teisės aktais.
 2. ĮMONĖJE RENKAMI, TVARKOMI IR SAUGOMI ASMENS DUOMENYS. ŠIŲ DUOMENŲ „REVIZIJA“. DUOMENŲ RINKIMO IR SAUGOJIMO TEISINIS PAGRINDAS.
  Kas laikoma asmens duomenimis? Specialiųjų kategorijų asmens duomenys.
  Duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo pagrindai.
  Asmens duomenų rinkimo ir saugojimo proceso sutvarkymo etapai. Tvarkomų asmens duomenų revizija.
  Įmonėje renkami asmens duomenys: personalo ir valdymo organų asmens duomenys; pirkėjų / pardavėjų asmens duomenys; skolininkų asmens duomenys. Buhalterijos darbuotojams kylantys iššūkiai.
  Kitų asmens duomenų, susijusių su įmonės veikla (asmens duomenys interneto svetainėje, filmuojama medžiaga ir pan.), rinkimas ir tvarkymas. Vaizdo stebėjimo galimybės.
 3. ĮMONĖS VIDAUS DOKUMENTŲ DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PARENGIMAS:
  visos įmonėje surinktos ir saugomos asmens duomenų apsaugos politikos parengimas;
  darbuotojų asmens duomenų apsaugos politikos parengimas, darbo sutarčių keitimas;
  papildomų tvarkų parengimas;
  duomenų apsaugos pareigūno pareigybė.
 4. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR ĮMONĖS PAREIGOS:
  asmens teisė susipažinti su įmonėje surinktais ir saugomais jo asmens duomenimis;
  teisė būti pamirštam ir pareiga panaikinti su asmeniu susijusius duomenis;
  teisė reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (tvarkytojui).
 5. DAŽNIAUSI PAŽEIDIMAI IR ATSAKOMYBĖ.
  Pažeidimas asmens duomenų apsaugos srityje. Įmonės pareigos.
  Institucijos, nagrinėjančios skundus. Taikomos baudos.

LEKTORIUS: konsultantas ekspertas Vaidotas DAUSKURDAS


NUOTOLINIS SEMINARAS – JUMS PATOGIU LAIKU IR TINKAMOJE VIETOJE! 

Seminaro kaina iki spalio 15 d. – 75 €, nuo spalio 16 d. – 85 € (PVM netaikomas).

Parengimas – rugsėjo pabaiga. Trukmė: apie 4 ak. val.

Išankstinio mokėjimo sąskaita
(norintiems įsigyti).