Nuotolinis seminaras PELNO NESIEKIANTIEMS juridiniams asmenims

Viešųjų įstaigų, asociacijų, bendrijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2021 metų rezultatų įforminimas ir pateikimas.

Programa:

1. Gautų subsidijų ir paramos registravimas buhalterinėje apskaitoje. Skirtumai, lyginant su verslo įmonėmis. Neatlygintinai gauto turto, paslaugų, savanorių darbo įvertinimas ir informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 už 2021 metus pildymas ir pateikimas.

2. 2021 m. finansinės atskaitomybės parengimas. Pelno nesiekiančių organizacijų veiklos atspindėjimas vadovo Metiniame pranešime arba Veiklos ataskaitoje.

3. Naujasis Finansinės apskaitos įstatymas ir būsimi pokyčiai tvarkant pelno nesiekiančių organizacijų buhalterinę apskaitą.

4. 2021 m. GPM deklaravimas. Su darbo santykiais susijusių pajamų apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2022 metų. Į komandiruotę vykstančių darbuotojų dienpinigių apskaičiavimas ir apmokestinimas nuo 2022 metų.

5. Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A pildymas ir pateikimas. Apmokestinamojo pelno, panaudoto viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti, kontrolė.

6. Minimalios mėnesinės algos pakeitimo įtaka darbo sutartims. Kitos darbo santykių, apskaitos ir mokesčių naujovės. Patogūs apskaitos bei mokesčių apskaičiavimo registrai ir suvestinės.

7. Kiti aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus. Trukmė apie 5 ak. val.


Nuotolinio seminaro pirkėjai gaus:

  • Išsamią ir naudingą seminaro medžiagą,  kurioje gausu buhalterinių ir mokesčių dokumentų bei registrų formų, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžių;
  • Į nurodytą elektroninį paštą gaus prisijungimo prie nuotolinio seminaro duomenis;
  • savo pasirinktu laiku ir sau patogioje vietoje internetu galės stebėti įrašytas lektorių paskaitas. Seminarą galės klausyti dalimis, išsirinkdamas tuo metu aktualiausius klausimus, be to, turės galimybę klausyti ne vieną kartą;
  • net 2 mėnesius galės naudotis nuotolinio seminaro įrašu;
  • galės naudotis seminare nagrinėjamų dokumentų elektroniniais pildomais šablonais;
  • rūpimus klausimus lektoriams galės užduoti ir atsakymus gaus asmeniškai el. paštu.

Kaina – 99 € (PVM netaikomas).

Išleista 2022 m. sausio mėn.


DOVANA! Visi seminaro dalyviai gaus 2021 metų Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N, Metinių paramos teikimo (FR0477) ir gavimo (FR0478) ataskaitų parengimo vadovą (elektroniniu formatu), kuriame ras informaciją, kaip teisingai užpildyti deklaraciją arba ataskaitą, kada ir kokiais atvejais jas reikia teikti. Vadove pateikta nemažai pildymo pavyzdžių. Lektoriai:


Marina Guptor                                    Auditorė Dalia Kristina Plačenytė
Mokesčių konsultantė ekspertė

Visas seminaras
(jį įsigijusiems).

Išankstinio mokėjimo sąskaita
(norintiems įsigyti).